Gamla notiser

Alla notiser syns redan i notislistan.

13.4.

Skolskjutsar/Koulukuljetus 2020-2021

Läs hela notisen CHn

14.1.

Skolornas arbetsdagar 2020-2021 / Koulujen työpäivät 2020-2021

Läs hela notisen CHn

Gamla notiser

Alla notiser syns redan i notislistan.