Skolhälsovårdaren

Hälsovårdarstuderande Cecilia Johansson kommer att följa med skolhälsovårdare Jenni Laitinen under tiden 11.3-5.4. i KNS och KÖG.


Offentligt, till lärare, till studerande, till personalen, till vårdnadshavare och för direktionen