Gamla notiser

Alla notiser syns redan i notislistan.

13.4.

Skolskjutsar/Koulukuljetus 2020-2021

Läs hela notisen CHn

14.1.

Skolornas arbetsdagar 2020-2021 / Koulujen työpäivät 2020-2021

Läs hela notisen CHn

6.3.2019

Skolhälsovårdaren

Hälsovårdarstuderande Cecilia Johansson kommer att följa med skolhälsovårdare Jenni Laitinen under tiden 11.3-5.4. i KNS och KÖG.

JL

22.3.2018

Skolhälsovården informerar

Inneluftsenkät

Läs hela notisen AP

Gamla notiser

Alla notiser syns redan i notislistan.