En hälsning till alla från räddningsverket!

Här på brandstationen har samtalsämnet i kafferummet redan flera dagar varit cyklande skolbarn och andra representanter av lätt trafik, som i morgonens mörker rör sig i trafiken utan någon som helst belysning.......


Offentligt, till lärare, till studerande, till personalen, till vårdnadshavare och för direktionen