2.9.

Påminnelse om skolskjutsarna!

Bildningskansliet hälsar följande....

Läs hela notisen JL

13.4.

Skolskjutsar/Koulukuljetus 2020-2021

Läs hela notisen CHn

14.1.

Skolornas arbetsdagar 2020-2021 / Koulujen työpäivät 2020-2021

Läs hela notisen CHn

3.10.2019

OBS! Fel pris för årets skolfoton!

Läs hela notisen JL

26.8.2019

Prov i åk 7-9

Läs hela notisen ÅK

28.1.2019

Konstkiosken

Konstkiosk för åk 1-5 kl 11.15: 11.2, 12.3, 1.4, 13.5 och för åk 6-9 kl 12.25: 5.2, 6.3, 26.3, 17.4 och 15.5

JL

Gamla notiser

Alla notiser syns redan i notislistan.