Skolornas arbetsdagar 2020-2021 / Koulujen työpäivät 2020-2021


Offentligt, till lärare, till studerande, till personalen och till vårdnadshavare